3531 Eheim slamhævert til batteri

3531 Eheim slamhævert til batteri

399,00 DKK

Kan benyttes helt neddykket.
Brugsanvisning:
A (1) Dæksel for elementrum med kontakt (2) Elementrum (3) Låsetast (4) Pumpekammer med pumpehjul (5) Filterelement (6) Indstiksholder (7) Dæksel (øverst od nederst) (8) Indsugningstud (9) Forlængertud

Slamsugeren kan bruges i fersk- og saltvand men en vanddybde på cirka 60 cm. Ved brug i akvarier med sandbund, gælder det om at undgå, at sand kommer med op i motoren, da sand kan ødelægge motoren.

B Ilægning af elementer (4 stk. mignon 1.5 V)

Elementdækslet aftages med et tryk på låsetasten og elementerne ilægges i overensstemmelse med +/- tegnene.

Hvis elementerne er lagt forkert i, drejer pumpehjulet: i den forkerte retning, hvorved sugeydelsen forringes.

Pas på at der ikke kommer fugtighed ned i elementrummet og at tætningsringen sidder korrekt, når dækslet lukkes. Låsetasten skal give et tydeligt klik, når den låses.

De medleverede alkali-elementer rækker til ca. 4 timers drift. Ved anvendelse af genopladelige nikkel-cadmium-elementer er drifttiden ca. 2 timer.

C Bundlagsrengøring

Efter at indsugningstuden - og efter behov forlængertuden - er sat på pumpekammeret, er apparatet klar til brug. For at rengøre bundlaget stikkes indsugningstuden ca. 1 cm ned i bundlaget hvorved smudset hvirvles op og kommer ind i pumpens sugestrøm. På denne måde forbliver de nyttige bakterier i den nederste del af bundlaget og bevarer deres funktion.

Slamsugeren tændes og slukkes bekvemt med den vandtætte kontakt. Når der slukkes, falder indsugede småsten tilbage til bundlaget. Rengør det pågældende bundområde så længe, at vandet er rent i indsugningstuden.

D + E Rengøring af filterelementet

Låsetasterne på begge sider trykkes ind og filterelementet udtages. Slamsugeren kan forblive i akvariet. Det ene eller begge dæksler på filterelementet aftages og det frafiltrerede smuds afskylles grundigt i rindende vand.

Dækslerne påsættes igen, og filterelementets nederste del stikkes ind i slamsugeren, hvorefter den øverste del trykkes på plads.

Efter brug i saltvand skal slamsugeren skylles grundigt af i ferskvand.

Slamsugeren rengøres ved at aftage indsugningstud og filterelement, trække pumpehjulet af og skylle apparatet grundigt i rindende vand.
Elementrummet skal forblive lukket!

Bemærk: Slamsugeren må kun bruges, når den er neddyppet i vand, så pumpehjulet ikke kører tørt. Under brugen kan der gennem ophvirvling af fine smudspartikler opstå en let uklarhed i vandet, som dog hurtigt fjernes af akvariefiltret.

Ved længere stilstand skal elementerne fjernes! For skader opstået på grund af opbrugte elementer påtager EHEIM sig intet ansvar!LINK TIL BRUGSANVISNING I PDF-FORMAT

LINK TIL RESERVEDELSTEGNING I PDF-FORMAT

Kunder der har købt dette produkt har også købt