Tetratest pH testsæt 10 ml. (med målekuvetten)

Tetratest pH testsæt 10 ml. (med målekuvetten)

59,00 DKK

Brugsanvisning:

Vigtigt: Tetratest pH ferskvand er egnet til vandtests i ferskvandsakvarier og havedamme. Må ikke bruges til målinger i saltvandsakvarier, da dette fører til forkerte testresultater.
Tetratest pH saltvand er kun egnet til vandtests i saltvandsakvarier. Må ikke anvendes til ferskvand, da dette fører til forkerte måleresultater.

Hvorfor teste?
pH-værdien - også kaldet "surhedsgraden" - er et mål for reaktionen for alle sure og alkaliske stoffer, der er opløst i vandet. Vand med en pH-værdi på 7,0 betegnes neutralt, under denne værdi er det surt, over denne værdi er det alkalisk. Regelmæssig kontrol af pH-værdien er meget vigtig, da alle organismer i akvariet reagerer følsomt på kraftige forandringer i pH-værdien. Generelt er en pH-værdi mellem 6,5 og 8,5 velegnet for alle organismer i ferskvand (fisk, planter, mikroorganismer). I ferskvandsakvarier kan der forekomme udsving i pH-værdien, hvis vandet skiftes. sjældent og/eller næsten helt. i meget blødt, ikke-bufferet akvarievand (KH-værdi mindre end 10 til 20 dH) er et hurtigt fald i pH-værdien (surhedschok) til betænkelige værdier under 4,0 muligt. Derfor bør De sørge for, at karbonathårdheden i akvarievandet så vidt muligt ikke falder til under 20 - 40 dH. i serien Tetratest finder De også en KH-test.
I saltvand ligger pH-værdien ideelt i det svagt alkaliske område på 8,3. De fleste saltvandsfisk kræver derfor en pH-værdi mellem 8,0 og 8,6. For at reducere udsving i pH-værdien skal De sørge for, al KH-værdien i saltvandsakvariet ligger mellem 80 og 100 dH.

Testforløb:
Læs hele testforløbet, før De går i gang med testen.

1. Skyl målekuvetten med det vand, der skal testes.

2. Fyld målekuvetten med testvand op til 5 markeringen.

3. Hold flasken med den aktuelle testreagens lodret over målekuvetten og dryp 7 dråber i.

4. Ryst målekuvetten let.

5. Hold målekuvetten op mod farveskalaen og find ud af, hvilken farve på farveskalaen, der ligner testvæskens farve mest. Aflæs den modsvarende værdi.

Skyl målekuvetten omhyggeligt med postevand efter hver test.

Korrektionsforanstaltninger:
For at øge pH-værdien kan der tilsættes natriumhydrogenkarbonat (bikarbonat). Brug Tetra PH/KH Plus. En sænkning af pH-værdien i akvariet kan opnås ved at filtrere vandet gennem en tørv (effekten afhænger af karbonathårdheden). En anden enkel mulighed er at bruge Tetra PH/KH Minus eller tilsætte C02 med Tetra CO2-Optimat. Disse foranstaltninger må under ingen omstændigheder udsætte akvarievandet for drastiske pH-ændringer. Sørg altid for at behandle frisk postevand som De hælder i akvariet med Tetra AquaSafe for at neutralisere opløst klor og tungmetaller.

Advarsel:
Opbevares utilgængeligt for børn!

pH ferskvand: Brandfarlig! Indeholder 2-propanol.

pH saltvand: Meget brandfarlig! Indeholder ethylalkohol!

Holdes væk fra antændelseskilder.

© Tetra Werke - Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH
D-49304 Melle - Tel. 054221105-0 - www.tetra-online.com - Made in Germany

Kunder der har købt dette produkt har også købt