Tetratest GH testsæt 10 ml. - (total hårdhed)

Tetratest GH testsæt 10 ml. - (total hårdhed)

59,00 DKK

Brugsanvisning:

Vigtigt:
Tetratest GH er egnet til vandtests i ferskvandsakvarier og i havedamme. Må ikke anvendes til målinger i saltvandsakvarier, da disse opnår hårdhedsgrader over 3000 dH.

Hvorfor teste?
Postevand og dermed også akvarievand har en lang række kemiske egenskaber, som i høj grad afhænger af vandets oprindelse. To af de vigtigste værdier for vandkvaliteten er den totale hårdhed og karbonathårdheden (forbigående hårdhed). Tetratest?sættene måler begge værdier i hårdhedsgrader, grader dH.

Vandets totale hårdhed (GH) er et mål for opløste calcium- og magnesiumsalte. Disse salte har en direkte indflydelse på stofskiftet hos fisk, planter og mikroorganismer. Vand med en høj andel af calcium- og magnesiumsalte betegnes hårdt vand, vand med en lille andel betegnes blødt vand. En god GH-værdi for de fleste ferskvandsfisk ligger mellem 60 og 160 dH.

Testforløb:
Læs hele testforløbet, før De går i gang med testen.
1. Skyl målekuvetten med det vand, der skal testes.
2. Fyld målekuvetten med testvand op til 5 ml-markeringen.
3. Hold flasken med den aktuelle testreagens lodret over målekuvetten og dryp det i dråbe for dråbe.
4. Ryst kuvetten let efter hver dråbe og tæl antallet af dråber indtil farveskiftet sker.
5. Farveskift fra rød til grøn.

Bemærkning:
Sker farveskiftet allerede efter den første dråbe, er måleværdien 0-1 grader dH.
6. Antallet af dråber, som er hældt i før farveskiftet sker, giver hårdhedsgraden. F.eks. 3 dråber = 30 dH.
7. Skyl målekuvetten omhyggeligt med postevand efter hver test.

Bemærkning:
Målenøjagtigheden bliver større, hvis testen udføres med 10 ml akvarievand (i dette tilfælde er 1 dråbe testvæske = 1/20 dH).

Efter testen.
Hvis testresultaterne viser forhøjet hårdhedsgrad (GH eller KH), kan hårdhedsgraden sænkes ved at tilsætte blødere vand, f.eks. regnvand, destilleret vand eller vand, som er behandlet med en ionbytter eller et apparat til omvendt osmose. Blødere vand kan også opnås ved at vandet filtreres gennem en tørv. Den hurtigste og enkleste måde at sænke karbonathårdheden er ved at tilsætte Tetra pH/KH Minus.
Hvis karbonathårdheden er for lav (f.eks. under 1-20 dH) bør vandet gøres hårdere ved at tilsætte kalksten eller marmorflis eller ved at tilsætte Tetra pH/KH Plus.
Sørg altid for at behandle frisk postevand som De hælder i akvariet med Tetra AquaSafe for at neutralisere opløst klor og tungmetaller.

Advarsel:
Opbevares utilgængeligt for børn!
Meget brandfarlig! Indeholder ethylalkohol. Holdes væk fra antændingskilder.

© Tetra Werke - Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH
D-49304 Melle - Tel. 054221105-0 - www.tetra-online.com - Made in Germany

Kunder der har købt dette produkt har også købt