Tetratest KH refil 20 ml. - (karbonathårdhed)

Tetratest KH refil 20 ml. - (karbonathårdhed)

59,00 DKK

Brugsanvisning:

Vigtigt:
Tetratest KH er egnet til vandtests i ferskvandsakvarier, saltvandsakvarier og i havedamme.

Hvorfor teste?
Postevand og dermed også akvarievand har en lang række kemiske egenskaber, som i høj grad afhænger af vandets oprindelse. To af de vigtigste værdier for vandkvaliteten er den totale hårdhed og karbonathårdheden (forbigående hårdhed). Tetratest-sættene måler begge værdier i hårdhedsgrader, grader dH.

Vandets karbonathårdhed (KH) bestemmes af karbonat- og bikarbonatandelen. Denne måling er særlig vigtig, da KH- og pH-værdien afhænger af hinanden, KH-værdien er et mål for vandets bufferkapacitet. En tilstrækkelig karbonathårdhed forhindrer at pH-værdien falder til et farligt niveau, det vil sige forhindrer en for stor forsuring af vandet (fare for surhedschok).
En KH-værdi på 30-100 dH anbefales for de fleste ferskvandsfisk. Saltvandsfisk kræver højere KH-værdier mellem 80 og 100 dH.

Testforløb:
Læs hele testforløbet, før De går i gang med testen.
1. Skyl målekuvetten med det vand, der skal testes.
2. Fyld målekuvetten med testvand op til 5 ml-markeringen.
3. Hold flasken med den aktuelle testreagens lodret over målekuvetten og dryp det i dråbe for dråbe.
4. Ryst kuvetten let efter hver dråbe og tæl antallet af dråber indtil farveskiftet sker.
5. Farveskift fra blå til gul.

Bemærkning:
Sker farveskiftet allerede efter den første dråbe, er måleværdien 0-1 grader dH.
6. Antallet af dråber, som er hældt i før farveskiftet sker, giver hårdhedsgraden. F.eks. 3 dråber = 30 dH.
7. Skyl målekuvetten omhyggeligt med postevand efter hver test.

Bemærkning:
Målenøjagtigheden bliver større, hvis testen udføres med 10 ml akvarievand (i dette tilfælde er 1 dråbe testvæske = 1/20 dH).

Efter testen.
Hvis testresultaterne viser forhøjet hårdhedsgrad (GH eller KH), kan hårdhedsgraden sænkes ved at tilsætte blødere vand, f.eks. regnvand, destilleret vand eller vand, som er behandlet med en ionbytter eller et apparat til omvendt osmose. Blødere vand kan også opnås ved at vandet filtreres gennem en tørv. Den hurtigste og enkleste måde at sænke karbonathårdheden er ved at tilsætte Tetra pH/KH Minus.
Hvis karbonathårdheden er for lav (f.eks. under 1-20 dH) bør vandet gøres hårdere ved at tilsætte kalksten eller marmorflis eller ved at tilsætte Tetra pH/KH Plus.
Sørg altid for at behandle frisk postevand som De hælder i akvariet med Tetra AquaSafe for at neutralisere opløst klor og tungmetaller.

Advarsel:
Opbevares utilgængeligt for børn!
Brandfarlig! Indeholder ethylalkohol.

© Tetra Werke - Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH
D-49304 Melle - Tel. 054221105-0 - www.tetra-online.com - Made in Germany

Kunder der har købt dette produkt har også købt